כיכר קושצ'לני בלודז


כיכר קושצ'לני Koscielny Square נמצאת בין הרחובות קושצ'לני Koscielny וזגרסקה Zgierska.
הכיכר משמשת צומת מרכזי חשוב מאז היווסדה של לודז' ויש לה תפקיד מפתח בחיי יהודיה בעיקר בזמן הגטו.
כנסיית מרי הקדושה שימשה כמחסן למיון רכוש יהודי שנשדד, הבית האדום ה'קריפו' איכלס את המשטרה הפלילית שהתעללה בתושבי הגטו, גשר העץ שחיבר את חלקי הגטו מעל רחוב זגרסקה Zgierska ה'ארי' היווה נקודת פיקוח של הכובש על הנכבש
והבית במספר 4 שבין כתליו נוהל רישום כרונולוגי של חיי הגטו.
מעבר לכיכר ברחוב לוטומירסקה Lutomierska 1 שכנה משטרת הגטו היהודית. מאחורי כנסיית מרי הקדושה ברחוב לגניצקה Lagiewnicka 1 היה השוק היהודי שוקק הפעילות שב 1941 ע"פ הוראת רומקובסקי הפך למחסן הירקות המרכזי של הגטו. בבית הפינתי היה מטבח שסיפק מרק לרופאי הגטו.

איך מגיעים

אם הגענו ברכב פרטי כדאי להחנות את הרכב מאחורי כנסיית מרי הקדושה ליד הבית האדום ברחוב קושצ'לני Koscielny ולהתחיל את הסיור מרחבת הכנסייה.


לכיכר אפשר להגיע בחשמלית, באוטובוס והדרך הנוחה ביותר היא עם מונית שתוריד אותנו בחזית הכנסייה.

קישורים