משטרת הגטו ברחוב לוטומירסקה

כדאי לצלםכנסייהאתר מענייןאנגלית

JGuide LO LU BU 1S


ברחוב לוטומירסקה 1 Lutomierska היה הבסיס של שירות הסדר Ordnugsdienst הידוע בתור משטרת הגטו היהודית. בהדרגה הוקמו חמש תחנות משטרה אזוריות. מפקדה היה ליאון רוזנבלט Leon Rozenblat אחרי חיסול הגטו, בספטמבר 1944, החליף אותו מורדקה ברודר Mordka Bruder.