כיכר יוינה פילצר ברחוב לאגיבניצקה

כדאי לצלםכנסייהאתר מענייןאנגלית


JGuide LO LA BU 1S

By Michel L כיכר יוינה פילצרבכיכר שברחוב לאגיבניצקה 1 Lagiewnicka היה בזמן הגטו שוק יהודי שוקק שנקרא כיכר יוינה פילצר ממש כפי שהיה טרום המלחמה. בסתיו 1941 החליט רומקובסקי לסגור את השוק והפך אותו למחסן הירקות המרכזי של הגטו. בבניין הפינתי היה מטבח שהכין מרק לרופאי הגטו.