הבית האדום הקריפו - לודז

כדאי לצלםכנסייהאתר מענייןאנגלית

JGuide LO KO BU 1S


הבית האדום הוא כינויו של מבנה קהילתי ברחוב קושצילני Koscielny 8 בו שכנה בעת ימי הגטו המשטרה הפלילית criminal police וע"כ נקרא גם הקריפו cripo
הקריפו בלודג' נפתח ב-19 במאי 1940 בבניין שהיה בעבר בבעלות הכנסיה הקתולית וכונה בשם הבית האדום על שם הלבנים האדומות שהיה בנוי מהן.
מפקד הקריפו היה ד"ר וילהלם צירפינס והוא שירת בתפקידו זה בין השנים 1940-1941.
תפקידו המרכזי של הקריפו היה החרמת רכוש יהודי ומניעת בריחה מהגטו, וכן חשיפת רכוש יהודי שהוחבא בגטו. בסניף הקריפו הועסקו כ-20 אנשים, מרביתם גרמנים מלודג' והסביבה שהכירו היטב רבים משוכני הגטו. הם נודעו באכזריותם שהתבטאה בין ביתר בעינוי ורציחת יהודים רבים, שזומנו לחקירות במשרדי המקום.
מדברי תושבי הגטו ניתן ללמוד שעצם הזימון לקריפו עורר פחד וחרדה מהבלתי ידוע. בנוסף, ידוע על יהודים שזומנו לקריפו עקב חשדות ומעולם לא שבו אל ביתם.