גשר העץ רח' זגרסקה - לודז

כדאי לצלםכנסייהאתר מענייןאנגלית

JGuide LO ZG BU 1S

רחוב זגרסקה Zgierska היה לפני סגירת הגטו אחד הרחובות ההומים והמרכזיים בעיר לודז'. מתוך עדות נמצאנו למדים כי "רעש התריסים המורמים צלל אל תוך המולתו של הרחוב המלא בצליל החשמלית החוצה את רח' זגרסקה, נובמיסקה, פיוטרקובסקה..."
הרחוב עצמו לא היה כלול בשטח הגטו, גשר העץ שמעליו חיבר את שני חלקי הגטו, המזרחי והמערבי.
בצילום נראה גשר אחד מתוך שלושה גשרים שחיברו את חלקי הגטו השונים. הגשר ממוקם ליד גדר כנסיית מרי הקדושה מעל רחוב זגרסקה Zgierska רחוב "ארי", והוא מחבר בין שני אזורים שהיו בתוך גטו לודז'. בכל צילומי הגשרים שנותרו אפשר להבחין בצפיפות היהודים העוברים על הגשר עדות לכך כי הגשר הוא "צוואר בקבוק" בין "מעשה טלאים" של שכונות ורחובות שהיו לפני הגטו חלק רצוף מהעיר והפכו בתקופת הגטו למתחמים מבודדים המופרדים באופן ברור מהרחובות שהוגדרו ה"אזור הארי". הגשרים שקישרו בין רחובות הגטו הפכו בכורח המציאות לנקודת מפגש בין תושבי הגטו לבין רודפיהם, מקום בו היו תושבי הגטו חשופים לעתים להתעללות.